شرکت تجارت رایانه توکلی

نصب آنتن فاز به همراه روتر میکروتیک بر روی دکل سی متری

لینک منبع