شرکت مبنا پویش نوین البرز

ارتباط رادیویی مسافت 50 کیلومتر

لینک منبع