پروژه همکار

نصب استراکچر دکل و لینک رادیویی به درخواست کارفرمای محترم، جهت انتقال پهنای باند اینترنت در فاصله ۴۰ کیلومتری از محیط شهری

لینک منبع